Zpět k nabídce

Detail knihy

Kniha Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ a SO SOU a nástavbové studium od Milada Hudcová

Milada Hudcová

Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ a SO SOU a nástavbové studium

282 Kč Doporučená cena
NakladatelPrometheus
Rok vydání2012
Vydání1.
ISBN978-80-7196-318-9
Sbírka navazuje na Sbírku úloh z matematiky pro SOU a SOŠ týchž autorek. Rozšiřuje a prohlubuje její učivo např. i tím, že obsahuje úlohy z tematických celků Komplexní čísla, Kombinatorika a pravděpodobnost, Vektorová algebra a analytická geometrie v rovině, Posloupnosti a řady. Pro studenty, kteří se připravují k maturitní zkoušce z matematiky nebo k přijímací zkoušce na vysokou školu, je zařazen dostatek úloh odpovídající obtížnosti. K tomu je zaměřena i závěrečná kapitola, ve které jsou opakovací souhrnné práce s doporučeným hodnocením. Stručné přehledy teorie a vzorově řešené úlohy umožňují samostatnou práci studentů.